Fișă de articol.

Image Alt

Arts' response to the Macedonian question: an analysis of Evan gelos Moustakas 'Alexander the Great sculptural complex in Thessaloniki / Răspunsul artelor la problema Macedoniei: O privire critică asupra complexului statuar Alexandru cel Mare realizat de Evangelos Moustakas la Salonic

Autori
Limba de redactare engleză
Descriptori
Excerpt This paper deals with the Macedonian Question and its reopening in the 20th-21st century. It takes into account the role monumental art plays in this confict through the analysis of two sculptural monuments of Alexander the Great, the complex in Thessaloniki by Evangelos Moustakas and the Warrior on the Horse in Skopje.
Lucrarea de faţă aduce în discuţie Problema Macedoniei şi felul în care arta monumentală este folosită în acest conflict în secolele XX-XXI. Sunt examinate două statui ecvestre ale lui Alexandru cel Mare, anume complexul din Salonic realizat de Evangelos Moustakas şi Statuia războinicului călare din Skopje.
Paginaţia 234-256
Pagina 245
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Muzeul Naţional; XXVIII; anul 2016