Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Concepția Partidului Comunist cu privire la locul și rolul națiunii în epoca contemporană / The conception of the Romanian Communist Party regarding the place and the role of the nation in the contemporary epoch, pag.491-493
2
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Legislația în domeniul cultural adoptată de parlamentul "ales" la 19 noiembrie 1946, pag.383-397
3
  • Muzeul Național, XXII, 2010  
Din redacțiile gazetărești în boxa acuzațiilor (mai-iunie 1945) / From editorial offices to the accusation dock (May – June 1945), pag.155-172
4
  • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Impactul propagandei. România reală. Anul 1945 / The impact of propaganda. Real Romania. The year 1945, pag.305-317
5
  • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946, pag.321-331
S-au listat 5 articole corespunzătoare