Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Contribuții ale laboratorului de restaurarea textilelor la cercetarea științifică (identificări, datări, atribuiri ale țesăturilor vechi de artă) /, pag.577- 581
2
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
    • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
    • intră pe volum
Dyes in a 15-th century liturgical mantle from the MNIR collection / Identificarea coloranților dintr-o mantie liturgică de secol XV, din colecția Muzeului National de Istorie a Romaniei, pag.331-352
S-au listat 2 articole corespunzătoare