Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Gîndirea științifică, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria României / La pensée scientifique profondement créatrice du camarade Nicolae Ceaușescu concernant l'histoire de la Roumanie, pag.53-57
2
Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu, pag.341-346
3
Nicolae Ceaușescu's 1898 appeal to fellow parties and its impact in Poland / Apelul din 1989 al lui Nicolae Ceaușescu și impactul său în Polonia, pag.327-333
4
  • Muzeul Național, XXI, 2009  
Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania., pag.297-307
5
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Scandal la Institutul de Istorie a Partidului / Scandal at the History Institute of the Party, pag.305-312
6
  • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Relațiile româno-egiptene. Diplomația celor mai buni prieteni, 1971-1981 / Romanian-Egyptian relations. The diplomacy of best friends 1971-1981, pag.257-270
7
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Securitatea Europei depinde de Orientul Mijlociu Relațiile româno-egiptene în anii '80, pag.257-269
S-au listat 7 articole corespunzătoare