Revista Muzeul Național

Politica de peer review/recenzare
Articolele şi studiile ce vor fi publicate în revista Muzeul Naţional - vor respecta practica recenzării de către specialişti - cercetători ai domeniului respectiv.
Recenzarea reprezintă un proces obiectiv, referenţii vor avea un rol importand în impunerea şi menţinerea unor standarde academice ale revistei Muzeul Naţional.
Etapa 1. - evaluarea iniţială - toate articolele/studiile/recenziile vor fi citite de către redacţie şi evaluate - iar în cazul în care necesită adjustări - nr. de pagini foarte mare, lipsa unor note, lipsa unor părţi ale textului, ş.a - vor fi retrimise la autori.
Termenul maxim de la trimiterea articolului şi până la primirea răspunsului iniţial este de 4 săptămâni.
Articolele/studiile/recenziile care îndeplinesc criteriile minime vor trece automat în etapa 2.
Etapa 2 - recenzarea de către experţi - fiecare articol/studiu va fi citit şi recenzat (conform modelului anexat) - de către un referent de specialitate, autorul articolului nu va fi menţionat în momentul trimiterii la recenzare - tocmai pentru a exclude orice partizanat.
Referenţii sunt aleşi dintre referenţii revistei, sau în cazuri speciale sunt solicitaţi experţi din instituţii de cercetare sau de învăţământ. Recenzarea se va face în maxim 4 săptămâni de la trimiterea articolului.
Etapa 3 - Analizarea referatului în redacţie şi luarea unei decizii în privinţa fiecărui articol, urmată de trimiterea articolului/studiului pentru a fi modificat (acolo unde este cazul) către autor -şi retrimiterea sa redacţiei în termen de maxim 2 săptămâni purtând clar menţiunea bun de tipar


XXVIIIl - Call for papers (pdf, ro /eng)
Formular de recenzare / Peer-review evaluation form (pdf, ro /eng)