Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Un album al oștirii de la finele secolului al XIX-lea - necunoscut /album of the army from the end of the 19th century - unpublished, pag.117-126
2
Asistența religioasă în armata română în prima jumătate a secolului al XX-lea / Religious service in the romanian army in the first half of the 20th century, pag.175-180
3
Picturi puțin cunoscute cu subiecte din războiul de independență datorate lui Johann Nepomuk Schonberg / Lesser - Known paintings by Johann Nepomuk Schônberg inspired by the war of Independence of 1877 - 1878., pag.85-105
4
General Vasile Rudeanu, personalitate reprezentativă a armatei române moderne / General Vasile Rudeanu, a representative figure of the modern Romanian Army, pag.283-290
5
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Aspecte privind organizarea armatei române în anii 1862-1866 / Aspects regarding the organization of the Romanian army during 1862-1866, pag.85-91
6
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Oameni de fier. Amintiri Din Războiul 1916-1918. Alexandru Pelimon Despre Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, pag.129-142
7
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Măsuri politico-militare luate de statul român pentru apărarea terestră a Dobrogei în perioada interbelică / Political and military measures taken by Romania for the land defense of Dobrudja in the interwar period, pag.145-159
8
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
O istorie din cel de-al Doilea Război Mondial din Chirnogeni, Constanța, în 25 de epistole / A Second World War story from Chirnogeni, Constanța in 25 postcards, pag.251-262
S-au listat 8 articole corespunzătoare