Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Comerțul bucureștean în anii de după Primul Război Mondial / Le commerce en Bucarest aprés la Première Guerre Mondiale, pag.203-209
2
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Carol I - Protector al culturii naționale / Charles I le protecteur de la culture nationale, pag.200-203
S-au listat 2 articole corespunzătoare