Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.275-280
2
Manifestări ale luptei românilor crișeni pentru afirmarea culturală și unitate națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea /, pag.281-286
3
Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român / Quelques aspects concernant la lutte des Roumains de l'ancien comté de Mures-Turda, pour l'achèvement de l'État national unitaire roumain, pag.287-293
4
Banatul - prezență activă în lupta pentru făurirea statului național unitar român / Le Banat — facteur actif dans la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.295-299
5
Nicolae Iorga - militant neobosit pentru înfăptuirea idealului unității naționale (1916-1918) / Nicolae Iorga — militant sans repos pour l'accomplissement de l'unité nationale 1916—1918, pag.315-319
6
Desăvîrșirea unității național-statale și făurirea Partidului Comunist Român / Le parachèvement de l'unité nationale de l'État et la création du Parti Communiste Roumain, pag.15-21
7
Aspecte ale poziției mișcării muncitorești și socialiste față de problema națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea /, pag.289-293
8
Octavian Goga și unitatea națională / Octavian Goga et l'unité nationale, pag.323-327
9
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Lupta românilor pentru desăvârșirea unității naționale - 1918. Ecoul în Franța / La lutte des roumains pour l'accomplissement de l'unité nationale -1918. L'écho en France., pag.197-201
S-au listat 9 articole corespunzătoare