Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Ideea continuității și spiritului revoluționar francez în crearea modelului de Republică Română / L'idée de la continuité et l'ésprit révolutionnaire français dans la création du modèle de République roumaine, pag.217-224
2
Personalități ale vieții artistice mesagere ale ideilor social-politice în lupta pentru crearea statului român modern / Personnalités de la vie artistique, messagères des idées socio-politiques dans la lutte pour la création de l'État roumain moderne, pag.237-242
3
Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.275-280
4
Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle ., pag.207-211
5
Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut /, pag.235-239
6
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Relațiile economice româno-franceze: aranjamentul comercial din noiembrie 1876 / Les relations économiques franco-roumains: L'arrangement de commerce du Novembre 1876, pag.123-133
7
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Despre moda feminină și accesoriile ei la sfîrșit de secol XIX și început de secol XX / Sur la mode féminine et ses accessories à la fin du XIX siècle et au commencement du XX siècle, pag.271-276
S-au listat 7 articole corespunzătoare