Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole din totalul de 58 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
51
Memoriile unor ofițeri superiori români privind operațiunile insurecționale de pe Valea Prahovei în zilele de 23-31 august 1944 /, pag.401-406
52
Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) /, pag.407-411
53
Aspecte din lupta forțelor democratice, în frunte cu Partidul Comunist Român, pentru cucerirea și consolidarea puterii revoluționar-democratice în județul Mureș în perioada anilor 1944-1945 /, pag.413-418
54
Momente ale luptei pentru democratizarea Galațiului după 23 August 1944 / Moments de la lutte pour la démocratisation de l'administration d'État de Galatzi après le 23 août 1944 ., pag.419-425
55
Acțiuni revoluționare ale maselor populare din România în perioada august 1944-martie 1945 / Actions révolutionnaires des masses populaires de Roumanie dans la période août 1944—mars 1945, pag.427-432
56
Aspecte ale făuririi aparatului de stat socialist în România / Aspects de la création des rouages de l'État socialiste en Roumanie, pag.439-445
57
Inițiative ale României socialiste în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru crearea unui climat de pace și securitate în lume /, pag.447-453
58
Propuneri și contribuții ale statului socialist român la activitatea unor instituții specializate din cadrul Organizației Națiunilor Unite /, pag.455-459
S-au listat 8 articole din totalul de 58 corespunzătoare