Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Documente inedite din patrimoniul muzeului privind restabilirea granițelor pe Dunăre în urma tratatului de la Adrianopol, pag..3-8
2
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului, pag..9-14
3
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Un conte Teleki despre Transilvania și România la 1848, pag.41-47
4
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Variante și soluții politice în anii primului război mondial (România), pag.85-92
5
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Propagandă în Suedia pentru Unirea Transilvaniei cu România, pag.93-96
6
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Valoroase documente din patrimoniul național evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, pag.97-102
S-au listat 6 articole corespunzătoare