Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel, pag.107-114
2
Fundația universitară Carol I. Cîteva considerații / La Fondation Universitaire "Charles l-er". Quelques considérations, pag.115-121
S-au listat 2 articole corespunzătoare