Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878., pag.59-84
2
Regina Maria și războiul de întregire națională / La Reine Marie et la guerre d'achèvement de l'unité nationale., pag.147-153
3
România și succesiunea la tronul Greciei din toamna anului 1922 / La Roumanie et la succeston au throne de la Grèce en automne de l'année 1922., pag.183-189
4
Expoziția și tîrgul de mostre ale industriei românești din 1921 - un fond inedit de clișee pe sticlă / L'exposition et la foire d'échantillons de l'industrie Roumaine de 1921. Un fond inédit de clichés en verre., pag.191-198
5
Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani /, pag.231-337
S-au listat 5 articole corespunzătoare