Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 1 articol corespunzător
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains, pag.157-173