Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S., pag.237- 245
2
Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă /, pag.287-292
S-au listat 2 articole corespunzătoare