Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Al Tzigara-Samurcaș, muzeograf / AI. Tzigara-Samurcaș, muséographe, pag.173 - 181
2
Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România /, pag.133-138
3
In memoriam, pag.623-627
4
Geto-dacii, popor în Europa antică / Les Géto-Daces, peuple de l'Europe antique, pag.61-69
S-au listat 4 articole corespunzătoare