Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Contribuții privind lupta țărănimii transilvănene împotriva exploatării și fascismului pentru apărarea idependenței și integrității patriei, 1938-1940, pag.433-438
2
  • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Germanii din Basarabia (1814-1940). Succintă retrospectivă, pag.63-70
S-au listat 2 articole corespunzătoare