Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XXIII, 2011  
1948 - Inventarierea și evaluarea obiectelor din muzee / 1948 – Inventory and assessment of objects in museums, pag.119-126
2
  • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Planul Borroczyn. Scurt istoric / The Borroczyn plan. A short history, pag.59-74
3
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Evoluția administrativ-teritorială a județului Ilfov. Studiu de cartografie comparată.The territorial – administrative evolution of the Ilfov County. A study of comparative cartography, pag.337-358
4
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Dobrogea în izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) / Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy) / Dobruja in OTTOman Cartographic SOURCES (16th-19th CENTURIeS)/ Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy), pag.359-361
5
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Circulația știrilor în secolele XVI-XVII. Notă pe marginea unor documente de expoziție, pag.385-391
S-au listat 5 articole corespunzătoare