Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia, pag.343-351
2
Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia, pag.161-168
3
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Lupta românilor pentru desăvârșirea unității naționale - 1918. Ecoul în Franța / La lutte des roumains pour l'accomplissement de l'unité nationale -1918. L'écho en France., pag.197-201
4
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
„Vestea” despre încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia / The Newspaper “Vestea” On The Coronation Of King Ferdinand And Queen Marie In Alba Iulia, pag.185-196
5
  • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Carte poștală ilustrată. Colecția Remus Baciu / lllustrated postcards. The Remus Baciu collection, pag.91-100
S-au listat 5 articole corespunzătoare