Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 12 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Muzeul Național - Cuvînt înainte / Avant-propos, pag.1 - 2
2
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.3 - 10
3
Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973), pag.289-294
4
Noi achiziții ale Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Nouvelles acquisitions du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.295-298
5
Publicațiile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Les publications du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.309-310
6
Structura lecției de istorie la clasa a X-a din școala specială, desfășurată pe bază de vizită la muzeu / La structure de la leçon d'histoire de la Xe classe de l'école spéciale déployée à l'aide des visites au musée, pag.71-74
7
Contribuții la istoria marinei și navigației în România, 1829-1866 / Contributions à l'histoire de la marine et de la navigation en Roumanie (1829—1866), pag.445-452
8
Importanța criteriului național pentru înțelegerea istoriei și a tendințelor majore din epoca contemporană / L'importance du critère national pour la comprehension de l'histoire et des tendances majeures de l'époque contemporaine, pag.485-489
9
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Istoria în lumina unei optici noi despre imperialism / L'histoire dans une optique nouvelle sur l'impérialisme, pag.309-319
10
Priorități românești în aeronautica reactivă /Priorités roumaines dans l'aéronautique réactive, pag.97-103
11
O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle., pag.15-21
12
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
La scène Bucarestoise au début du XXème siècle. 1901-1911. Histoire et image, pag.179-183
S-au listat 12 articole corespunzătoare