Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Predealul eroic din toamna anului 1916 / Predeal, Autumn 1916: A heroic site, pag.256-259
2
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Jurnalul unui prizonier de război (1916-1917) / A prisoner of war's diary (1916 -1917), pag.260-278
3
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Restitutio un article publie par Alexandre A. Beldiman concernant sa derniere rencontre avec le roi Charles Ier, pag.133-153
4
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Serviciul fotografic al armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare / The army's photographic service and its contribution to the iconography of the Great War, pag.179-238
5
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Generalul Iacob Zadik – un erou armean al Marelui Război și al României Mari / General Iacob Zadik – an Armenian hero of the Great War and of Greater Romania, pag.139-144
6
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Măsuri politico-militare luate de statul român pentru apărarea terestră a Dobrogei în perioada interbelică / Political and military measures taken by Romania for the land defense of Dobrudja in the interwar period, pag.145-159
S-au listat 6 articole corespunzătoare