Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XVIII, 2006

ISSN:1015-0323
Anul:2006
Referință:XVIII, anul 2006
Descarcă fișierul:


Urmează 24 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XVIII, 2006 Historical and archaeological data regarding ther fortress from Carașova-Hill Grad, commune of Carașova, Caraș-Severin District / Câteva date istorice și arheologice asupra cetății de la Carașova-Dealul Grad, com. Carașova, jud. Caraș-Severin, pag.3-13
2 Muzeul Național, XVIII, 2006 Les rapports feudo-vasaliques et les alliances militaires dans l'empire des Asenides /1185-1207) / Natura raporturilor feudalo-vasalice și alianțele militare în Țaratul Asăneștilor (1185-1207), pag.15-32
3 Muzeul Național, XVIII, 2006 Despre două divorțuri din prima jumătate a secolului al secolului al XVII-lea / Deux divorces de la première moitié du XVII-e siècle, pag.33-44
4 Muzeul Național, XVIII, 2006 Stiluri în podoaba capilară din România modernă 1790-1920 / Hairstyles in modern Romania 1790-1920, pag.45-66
5 Muzeul Național, XVIII, 2006 The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money, pag.67-78
6 Muzeul Național, XVIII, 2006 Le 11 Febrier - le 10 Mai 1866 - parallele historique / 11 februarie – 10 mai 1866 – O paralelă istorică, pag.79-86
7 Muzeul Național, XVIII, 2006 Du palais princier au palais royal une pege de l'histoire du palais de l'etat situe sur Calea Mogoșoaiei / De la palat domnesc la palat regal. O pagină din istoria palatului statului din Calea Mogoșoaiei, pag.87-97
8 Muzeul Național, XVIII, 2006 Les relations entre le roi Charles I-er et la famille princiere de Ferdinand et Marie, pag.99-110
9 Muzeul Național, XVIII, 2006 L'exposition generale de 1906 reflectee dans les medailles, pag.111-131
10 Muzeul Național, XVIII, 2006 Restitutio un article publie par Alexandre A. Beldiman concernant sa derniere rencontre avec le roi Charles Ier, pag.133-153
11 Muzeul Național, XVIII, 2006 A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa, pag.155-165
12 Muzeul Național, XVIII, 2006 Romanian foreign policy and Carol I, pag.167-179
13 Muzeul Național, XVIII, 2006 The royal house, supporter of the national spirit in Art / Casa Regalǎ, susținǎtoarea spiritului național în artǎ, pag.181-189
14 Muzeul Național, XVIII, 2006 Cultural and artistic preoccupations of the Royal Family - Medalist testimonys / Preocupările culturale și artistice ale membrilor Familiei Regale – Mărturii medalistice, pag.191-214
15 Muzeul Național, XVIII, 2006 Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866, pag.215-238
16 Muzeul Național, XVIII, 2006 In memoriam Carol I. 1866-2006 / In memoriam Carol I. 1866-2006, pag.239-262
17 Muzeul Național, XVIII, 2006 La peunture roumaine moderne et la France / Pictura românească modernă și Franța, pag.263-279
18 Muzeul Național, XVIII, 2006 Vintilă Brătianu et la doctrine economique liberale "par nous meme". Temoignages des archives / Vintilă Brătianu și doctrina economică liberală “prin noi înșine”. Mărturii arhivistice, pag.279-295
19 Muzeul Național, XVIII, 2006 Autour de la genealogie de Ion Antonescu / Despre genealogia lui Ion Antonescu, pag.297-314
20 Muzeul Național, XVIII, 2006 The bishop Policarp Morușca (20.III.1883-26.X.1958) and the corcern for the american romanians / Episcopul Policarp Morușcă (20.III.1883 - 26.X.1958) și stăruința pentru românii americani, pag.315-332
21 Muzeul Național, XVIII, 2006 Des aspects concernat a les epurations politiques de la presse Roumaine.1945 / Aspecte referitoare la epurările politice din presa română. 1945, pag.333-338
22 Muzeul Național, XVIII, 2006 1945 - The early days of institutionalized communist propaganda / 1945 – Începuturile propagandei comuniste instituționalizate, pag.340-357
23 Muzeul Național, XVIII, 2006 The National Peasants'Party dissolution, a new stage in Romania's sovietization plan / Desființarea Partidului Național Țărănesc, o nouă etapă în planul de Ssvietizare a României, pag.357-384
24 Muzeul Național, XVIII, 2006 Commander Toma Matei, one of the officiers who honoured the Romanian Navy / Comandorul Thomas Matei, unul dintre ofițerii de onoare ai Marinei Române, pag.385-392
S-au listat 24 de articole corespunzătoare