Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 26 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Asociația pentru ridicarea statuii lui Miron Costin la Iași / Association pour l'édification de la statue de Miron Costin a Jassy, pag.105-112
2
Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie, pag.59-63
3
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Opera medalistică a sculptorului Mihail Kara. Mărturie a pregătirii sărbătorilor încoronării / L'oeuvre médalistique du sculpteur Mihail Kara - Preuve d'organisation des fêtes du couronnement, pag.106-116
4
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Carol I în medalistică / Charles Ière dans l'art de la medaille, pag.137-181
5
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Moartea regelui Carol I reflectată în medalistică - reacție publică și reacție personală - / La mort du Roi Charles I et son écho dans cart de la médaille - Une réaction publique et une réaction personelle, pag.226-239
6
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Primele medalii bătute pentru societățile de dare la semn din București / Les premières médailles frappées pour les sociétés de tir de Bucarest, pag.183-198
7
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Regina Elisabeta în medalistică / Queen Elisabeth of Romania in the medallic art, pag.246-270
8
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Câteva plachete sportive bătute după terminarea Primului Război Mondial / Quelques plaquettes sportives frappées après la fin de la Première Guerre Mondiale -, pag.307-310
9
Personalitatea și opera domnitorului Al.Ioan Cuza reflectată în medalistică / La personalité et l'oeuvre du Prince Al. I. Cuza dans l`art de la médaille, pag.211-247
10
Câteva observații cu privire la medalia exploatării aurifere de la Brezoi, jud. Vâlcea / Quelques observations concernant la medaille relative a l'exploitation d'or de Brezoï Dep. de Vâlcea, pag.287-289
11
Medalii, plachete, ordine, decorații, monede și bancnote cu portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria / Medals, plaquettes, orders, decorations, coins and banknotes with the portraits of the King Ferdinand I and Queen Marry, pag.311-341
12
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Medalii comemorative Ștefan cel Mare, pag.269-286
13
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete, pag.309-336
14
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Medalii, plachete, ordine, monede și bancnote cu portretul regelui Caril al II-lea, pag.355-374
15
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Une medaille inconnue de Jean I.C. Bratianu / O medalie necunoscută ce a aparținut lui Ion I. C. Brătianu, pag.269-271
16
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Medalii, plachete, monede, bancnote și ordine cu efigia sau cifrul regelui Mihai I / Médailles, plaquettes, monnaies, bancnotes et ordre aux effigies ou au chiffre du roi Michel Ier, pag.339-349
17
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
L'exposition generale de 1906 reflectee dans les medailles, pag.111-131
18
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Cultural and artistic preoccupations of the Royal Family - Medalist testimonys / Preocupările culturale și artistice ale membrilor Familiei Regale – Mărturii medalistice, pag.191-214
19
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
La présence de la Roumanie aux expositions universelles de Paris – Le témoignage des médailles, pag.117-140
20
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Quelques médailles et un sceau aux sujet maçonique, pag.263-268
21
Hommes illustres de Brăila - Ștefan Hepites / Oameni iluștri ai Brăilei - Ștefan Hépites, pag.187-190
22
Les medailles reques par Ionel Bratiano - l'expression de l'amour pour la partie et de la lutte pour l'accomplissement de la Grande Roumanie / Medaliile primite de Ionel Brătianu, pag.199-214
23
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Brevets des decorations recus par A.C. Cuza dans les collections du Musee National d'Histoire de la Roumanie / Brevete de decorații primite de A.I.Cuza aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, pag.57-67
24
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Palatul Poștelor - o clădire emblematică a Bucureștilor de la începutul de veac XX / Post Palace – A remarcable building from Bucharest in the begining of the XXth Century, pag.309-330
25
 • Muzeul Național, XXII, 2010  
O plimbare medalistică de-a lungul unei vestite străti bucureștene - Calea Victoriei / A walk on the famous Calea Victoriei, pag.69-106
26
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
Câteva date despre viața și activitatea generalului Ion Adam, pag.157-180
S-au listat 26 de articole corespunzătoare