Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XVI, 2004

ISSN:1015-0323
Anul:2004
Referință:XVI, anul 2004
Descarcă fișierul:


Urmează 33 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XVI, 2004 Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea a treia, concluzii)/ The transition from antiquity to early middle ages at the edge of the empire(II)., pag.3-38
2 Muzeul Național, XVI, 2004 Tranziția de la Antichitate la Evul mediu timpuriu la marginea Imperiului (II). De la prima dispariție a circulației monetare la renașterea ei în zona Porților de Fier ale Dunării (circa 375-565) / The transition from antiquity to Early Middle Ages at the, pag.39-82
3 Muzeul Național, XVI, 2004 Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia, pag.83-96
4 Muzeul Național, XVI, 2004 Portretele domnilor drept credincioși în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag.97-113
5 Muzeul Național, XVI, 2004 Descendenții marelui spatar Stanciu al Bengăi și soarta posesiunilor sale (secolele XVI-XVIII), pag.115-126
6 Muzeul Național, XVI, 2004 Diplome de înnobilare ale familiei Rosetti, pag.127-140
7 Muzeul Național, XVI, 2004 Modă românească și modernizarea europeană 1830-1920, pag.141-194
8 Muzeul Național, XVI, 2004 La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București, pag.195-216
9 Muzeul Național, XVI, 2004 Alexandru Asachi - desenator și litograf, pag.217-234
10 Muzeul Național, XVI, 2004 Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric, pag.235-268
11 Muzeul Național, XVI, 2004 Medalii comemorative Ștefan cel Mare, pag.269-286
12 Muzeul Național, XVI, 2004 Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial, pag.287-295
13 Muzeul Național, XVI, 2004 Mișcarea feministă din România în timpul primului război mondial, pag.297-301
14 Muzeul Național, XVI, 2004 Generalul Constantin Prezan și marele război al reîntregirii naționale, pag.303-307
15 Muzeul Național, XVI, 2004 Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete, pag.309-336
16 Muzeul Național, XVI, 2004 Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917, pag.337-344
17 Muzeul Național, XVI, 2004 Presa românească despre sosirea principelui Carol în Țară - iunie 1930, pag.345-353
18 Muzeul Național, XVI, 2004 Medalii, plachete, ordine, monede și bancnote cu portretul regelui Caril al II-lea, pag.355-374
19 Muzeul Național, XVI, 2004 Despre Canalul Dunăre-Marea Neagră în dezbaterile biroului politic al C.C. al P.M.R.1949, pag.357-541
20 Muzeul Național, XVI, 2004 Câteva capitole inedite din amintirile politice ale lui Ion Petrovici, pag.375-396
21 Muzeul Național, XVI, 2004 Personalitatea mitropolitului Visarion Puiu refelectată în fonduri și colecții arhivistice, pag.397-416
22 Muzeul Național, XVI, 2004 Testamentele reginei Maria, pag.417-425
23 Muzeul Național, XVI, 2004 Participarea României la "The World's Faie" - 1939 (expoziția universală din New-York- 1939 - relatări din presă, pag.427-434
24 Muzeul Național, XVI, 2004 Procesul politic. Origine și dezvoltare, pag.435-462
25 Muzeul Național, XVI, 2004 Mărturiile unui ofițer român prizonier în lagărul de la Oranki din U.R.S.S. (octombrie 1944-aprilie 1945), pag.463-469
26 Muzeul Național, XVI, 2004 Aspecte privind "democratizarea" armatei și a forțelor de ordine în perioada 1944-1950, pag.471-502
27 Muzeul Național, XVI, 2004 Aspecte privind marea secetă din anul 1946, pag.503-514
28 Muzeul Național, XVI, 2004 Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948, pag.515-528
29 Muzeul Național, XVI, 2004 Activitatea căminelor culturale din județul Ilfov în primii ani ai comunismului (1948-1950), pag.529-535
30 Muzeul Național, XVI, 2004 Considerații cu privire la exilul românesc din perioada 1946-1984, pag.543-553
31 Muzeul Național, XVI, 2004 Expoziția tradiție și performanță în sportul românesc, pag.555-566
32 Muzeul Național, XVI, 2004 Centrul istoric al Bucureștiului între valoarea culturală și valoarea de utilizare, pag.567-576
33 Muzeul Național, XVI, 2004 Imaginea ca obiect de patrimoniu. Muzeul Național de Istorie a României. Studiu de caz, pag.577-593
S-au listat 33 de articole corespunzătoare