Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza /, pag.95 -103
2
Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja, pag.353-364
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit, pag.193-204
4
Date noi privind emiterea decorațiilor românești dedicate războiului de independență / Nouvelles données concernant la création des décorations roumaines dédiées à la guerre de l'indépendance, pag.545-551
5
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric, pag.235-268
6
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Câteva precizări privind activitatea gravorului german W. Kullrich, pe baza unor mărturii documentare păstrate în România / Some remarks about the activity of the german engraver W. Kullrich, pag.239-254
S-au listat 6 articole corespunzătoare