Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, IV, 1978

ISSN:1015-0323
Anul:1978
Referință:IV, anul 1978
Descarcă fișierul:


Urmează 104 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, IV, 1978 Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif, pag.3-6
2 Muzeul Național, IV, 1978 Independența națională - permanență a istoriei României - reflectată în Programul Partidului Comunist Român / L'indépendance nationale — permanence de l'histoire de la Roumanie — reflétée dans le Programme du Parti Communiste Roumain, pag.7- 16
3 Muzeul Național, IV, 1978 Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 /, pag.17-23
4 Muzeul Național, IV, 1978 Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878, pag.25-31
5 Muzeul Național, IV, 1978 Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain, pag.33-38
6 Muzeul Național, IV, 1978 Reglementările de pace după războiul de independență / Les réglementations de paix après la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.39-43
7 Muzeul Național, IV, 1978 Războiul de independență în presa vremii / La guerre de l'indépendance dans la presse de l'époque, pag.45-50
8 Muzeul Național, IV, 1978 De la Plevna pînă sub zidurile Madridului - același fir de sînge vărsat pentru cauza dreaptă a independenței / De Plevna jusque sous les murs de Madrid — un seul fil de sang versé pour la cause juste de l'indépendance, pag.51-56
9 Muzeul Național, IV, 1978 România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état, pag.57-67
10 Muzeul Național, IV, 1978 Referiri la vitejia și dorința de independență a poporului român în unele scrieri europene din sec. XV-XVI / Références à la bravoure et au désir d'indépendance du peuple roumain dans certains écrits européens des XVe—XVIe siècles, pag.71-79
11 Muzeul Național, IV, 1978 Lupta domnilor Țării Românești - de la Mihail pînă la Vlad Țepeș - pentru apărarea unității cu Dobrogea (1418-1462) / La lutte des princes de la Valachie depuis Michel jusqu'à Vlad l'Empaleur (1418—1462) pour la défense de la Dobroudja, pag.81-91
12 Muzeul Național, IV, 1978 Basarab al II-lea, domn al Țării Românești - prezență activă în lupta pentru independență / Basarab II, Ie prince regnant de la Valachie — présence active de la lutte pour l'indépendance, pag.93-98
13 Muzeul Național, IV, 1978 Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș, pag.99-104
14 Muzeul Național, IV, 1978 Banul Mihalcea, prim sfetnic al lui Mihai Viteazul / Le Ban Mihalcea, premier conseiller de Michel le Brave, pag.105-112
15 Muzeul Național, IV, 1978 Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs, pag.113-117
16 Muzeul Național, IV, 1978 Aspecte privind importanța revoluției de la 1821 în lupta de emancipare națională / Aspects concernant l'importance de la révolution de 1821 dans la lutte pour l'émancipation nationale, pag.119-124
17 Muzeul Național, IV, 1978 Activitatea diplomatică a lui Costache Negri pentru întărirea autonomiei Principatelor Unite / L'activité diplomatique de Costache Negri pour la consolidation de l'autonomie des Principantés Unies, pag.125-130
18 Muzeul Național, IV, 1978 Aspecte ale luptei pentru dobîndirea independenței României în anii 1859-1876 / Aspects de la lutte pour l'obtention de l'indépendance de la Roumanie aux années 1859—1876, pag.131-136
19 Muzeul Național, IV, 1978 Criza balcanică din anii 1875-1878 și poziția României / La crise balkanique des années 1875—1878 et la position de la Roumanie, pag.137-144
20 Muzeul Național, IV, 1978 "Daco-România" în viziunea generației independenței / La devise „Daco-Roumanie" de la génération de l'indépendance, pag.145-149
21 Muzeul Național, IV, 1978 Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie, pag.151-157
22 Muzeul Național, IV, 1978 Acțiuni ale statului român pentru obținerea independenței (1866-1876) / Action de l'État Roumain pour l'obtention de l'indépendance (1866—1876), pag.161-167
23 Muzeul Național, IV, 1978 Preludii diplomatice ale independenței / Préludes diplomatiques de l'indépendance, pag.169-175
24 Muzeul Național, IV, 1978 Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie, pag.177-181
25 Muzeul Național, IV, 1978 Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance, pag.183-188
26 Muzeul Național, IV, 1978 Despre conținutul și semnificația Convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / Sur le contenu et la signification de la convention roumaine-russe du 4/16 avril 1877, pag.189-194
27 Muzeul Național, IV, 1978 Actul de la 9 mai 1977 și caracterul constituțional / L'acte du 9 Mai 1877 et son caractère constitutionnel, pag.195-201
28 Muzeul Național, IV, 1978 Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance, pag.203-206
29 Muzeul Național, IV, 1978 Eroismul ostașilor români în luptele de la Vidin / L'héroïsme des soldats roumains dans les combats de Vidin, pag.207- 210
30 Muzeul Național, IV, 1978 Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque, pag.211-214
31 Muzeul Național, IV, 1978 Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.215-223
32 Muzeul Național, IV, 1978 Un episod al războiului pentru independență ilustrat în Muzeul Brăilei /Un épisode de la guerre d'indépendance de 1877—1878 illustre dans le Musée de Brăila, pag.225-229
33 Muzeul Național, IV, 1978 Considerații asupra scufundării navelor otomane în 1877 pe brațul Măcin / Considérations sur les navires ottomans sombrés en 1877 dans le bras de Măcin, pag.231-238
34 Muzeul Național, IV, 1978 Activitatea de informații și contrainformații în timpul războiului de independență / Aspects de l'activité d'informations et contre-informations pendant la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.239-246
35 Muzeul Național, IV, 1978 Aportul pompierilor-artileriști la războiul pentru independență / Des aspects concernant la participation des pompiers-artilleurs à la guerre d'indépendance, pag.247-251
36 Muzeul Național, IV, 1978 Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița, pag.253-257
37 Muzeul Național, IV, 1978 Acțiuni militare în zona Olteniei la începutul războiului de independență / Des actions militaires dans la région d'Olténie au commencement de la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.259-262
38 Muzeul Național, IV, 1978 Socialiști în cadrul armatei române în războiul de independență (1877-1878) / Les socialistes dans le cadre de l'armée roumaine dans la guerre pour l'indépendance nationale (1877—1878), pag.263-267
39 Muzeul Național, IV, 1978 Figuri de eroi botoșăneni ai războiului pentru independență / Figures des héros de Botoșani de la guerre pour l'indépendence, pag.269-274
40 Muzeul Național, IV, 1978 Războiul de independență în lumina rapoartelor atașatului militar american lt. F.V. Greene / La guerre pour l'indépendance dans la lumière des rapports de l'attaché militaire américain lt. F. V. Greene, pag.275-279
41 Muzeul Național, IV, 1978 Informații din arhivele străine referitoare la aportul României la războiul din 1977-1878 / L'apport de la Roumanie à la guerre de 1877—1878, informations des archives étrangères, pag.281-285
42 Muzeul Național, IV, 1978 Diplomația franceză și italiană despre unele aspecte ale războiului de independență /La diplomatie française et italienne sur quelques aspects de la guerre de l'indépendance, pag.287-292
43 Muzeul Național, IV, 1978 Mănăstirea Sinaia - locul de emitere a unor acte importante ale războiului de independență / Le Monastère de Sinaia — le lieu ou sont émis d'importants documents de la guerre d'indépendance, pag.293-295
44 Muzeul Național, IV, 1978 Intelectualitatea românească în războiul pentru independență / Les intellectuels roumains pendant la guerre pour l'indépendance, pag.299-304
45 Muzeul Național, IV, 1978 Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance, pag.305-311
46 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance, pag.313-317
47 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance, pag.319-323
48 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.325-331
49 Muzeul Național, IV, 1978 Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.333-339
50 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance, pag.341-344
51 Muzeul Național, IV, 1978 Starea de spirit a Galaților în anii războiului pentru cucerirea independenței României / L'état d'esprit des habitants de la ville de Galatzi au temps de la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.345-348
52 Muzeul Național, IV, 1978 Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance, pag.349-352
53 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuția materială a prahovenilor la cucerirea independenței României / La contribution matérielle des habitants du dép. de Prahova à la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.353-358
54 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance, pag.359-363
55 Muzeul Național, IV, 1978 Unele aspecte privind asistența sanitară în timpul războiului de independență / Certains aspects concernant l'assistance sanitaire pèndant la guerre d'indépendance, pag.365-368
56 Muzeul Național, IV, 1978 Date despre fostul județ Vlașca în timpul războiului pentru independență / Dates sur l'ex-département de Vlașca au temps de la guerre d'indépendance, pag.369-373
57 Muzeul Național, IV, 1978 Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance, pag.375-381
58 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuția maselor populare argeșene la susținerea războiului de independență / La contribution des masses populaires d'Argeș pour soutenir la guerre d'indépendance, pag.383-386
59 Muzeul Național, IV, 1978 Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance, pag.387-392
60 Muzeul Național, IV, 1978 Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures, pag.393-397
61 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.399-406
62 Muzeul Național, IV, 1978 Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie, pag.407-412
63 Muzeul Național, IV, 1978 Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877, pag.413-415
64 Muzeul Național, IV, 1978 Ecoul războiului de independență din 1877-1878 în Lugoj / L'écho de la guerre d'indépendance de 1877—1878 dans la ville de Lugoj, pag.417-420
65 Muzeul Național, IV, 1978 Din contribuția Mariei Rosetti în războiul pentru cucerirea independenței / Sur la contribution de Maria Rosetti dans la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.421-424
66 Muzeul Național, IV, 1978 Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.425-429
67 Muzeul Național, IV, 1978 Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance, pag.431-433
68 Muzeul Național, IV, 1978 Prima monografie consacrată războiului de independență a României / La première monographie sur la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.437-442
69 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuții etnologice la studiul pentru independență / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre de l'indépendance, pag.443-459
70 Muzeul Național, IV, 1978 Muzica lui 1877 în colecțiile Bibliotecii Centrale de Stat / L'année 1877 dans les collections musicales de la Bibliothèque Centrale d'Etat, pag.461-466
71 Muzeul Național, IV, 1978 Poziții ale publicisticii românești în timpul războiului de independență / Positions des publications roumaines pendant la guerre d'indépendance, pag.467-476
72 Muzeul Național, IV, 1978 Lupta românilor pentru independență oglindită în presa și publicistica străină / La lutte des roumains pour leur indépendance, reflétée dans la presse et la littérature européenne, pag.477-482
73 Muzeul Național, IV, 1978 Pictorii participanți oficiali la războiul de independență, martori ai istoriei / Des peintres participants officiels à la guerre de l'indépendance „témoins de l'histoire", pag.483-490
74 Muzeul Național, IV, 1978 Independența României și Statele Unite ale Americii / L'indépendance de la Roumanie et les Etats Unis d'Amérique, pag.491-495
75 Muzeul Național, IV, 1978 Ecoul războiului pentru independență în literatura populară / L'écho de la guerre pour l'indépendance dans la literature populaire, pag.497-502
76 Muzeul Național, IV, 1978 Poezia românească din anii 1877-1878 în slujba războiului de independență / La poésie roumaine des années 1877—1878 au service de la guerre d'indépendance, pag.503-511
77 Muzeul Național, IV, 1978 O cronică a războiului pentru independență scrisă în primăvara anului 1878 / Une chronique de la guerre pour l'indépendance écrite dans le printemps de l'année 1878, pag.513-518
78 Muzeul Național, IV, 1978 Uniformele armatei române în timpul războiului de independență a patriei / Les uniformes de l'armée romaine pendant la guerre d'indépendance de la patrie, pag.519-525
79 Muzeul Național, IV, 1978 Lupta pentru independență în cultura populară din Ialomița / La lutte pour l'indépendance dans la culture populaire de Ialomița, pag.527-534
80 Muzeul Național, IV, 1978 Independența României în heraldica și numismatica națională / L'indépendance de la Roumanie reflétée dans l'héraldique et dans la numismatique nationale, pag.535-544
81 Muzeul Național, IV, 1978 Date noi privind emiterea decorațiilor românești dedicate războiului de independență / Nouvelles données concernant la création des décorations roumaines dédiées à la guerre de l'indépendance, pag.545-551
82 Muzeul Național, IV, 1978 Mihai Eminescu și independența / Mihai Eminescu et l'indépendance, pag.553-557
83 Muzeul Național, IV, 1978 Considerații asupra identității lui "Peneș Curcanul" / Considérations sur l'identité de „Peneș Curcanul", pag.559-563
84 Muzeul Național, IV, 1978 Eroismul ostașilor români în războiul de independență oglindit în creația muzicală din a doua jumătate a sec. al XIX-lea / L'héroïsme des soldats roumains dans la guerre d'indépendance reflété dans la création musicale de la deuxième moitié du XIXe siècle, pag.565-570
85 Muzeul Național, IV, 1978 Războiul de independență în documentele Episcopiei Rîmnicului și Argeșului / La guerre d'indépendance dans les documents de l'évêché de Rimnic et d'Argeș, pag.571-574
86 Muzeul Național, IV, 1978 Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați, pag.575-578
87 Muzeul Național, IV, 1978 Mărturii muzeistice privitoare la recunoașterea internațională a independenței României / Témoignages de musée concernant la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Roumanie, pag.579-581
88 Muzeul Național, IV, 1978 Corespondența lui Spiru Haret cu G. Coșbuc și M. Sadoveanu privind promovarea literaturii patriotice dedicate anului 1877 /, pag.583-589
89 Muzeul Național, IV, 1978 Recunoașterea independenței României de către Italia / La reconnaissance de l'indépendance de la Roumanie par l'Italie ., pag.591-595
90 Muzeul Național, IV, 1978 Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain, pag.599-602
91 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuția societății naționale de Cruce Roșie la cucerirea și păstrarea independenței naționale (1877-1918) / La contribution de la Société Nationale de la Croix Rouge à la conquête et le maintien de l'indépendance nationale (1877—1918), pag.603-607
92 Muzeul Național, IV, 1978 Documente privind istoria Dobrogei în 1877-1878 și pregătirea reunirii ei cu România / Les documents concernant l'histoire de la Dobroudja en 1877—1878 et la préparation de sa réunion avec la Roumanie, pag.609-614
93 Muzeul Național, IV, 1978 România independentă și independența Albaniei / La Roumanie indépendante et l'indépendance de l'Albanie, pag.615-619
94 Muzeul Național, IV, 1978 Relații externe ale României după cucerirea independenței de stat, 1878-1900 / Les relations externes de la Roumanie après la conquête de l'indépendance d'état 1878—1900, pag.621-627
95 Muzeul Național, IV, 1978 Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești privind lupta de eliberare națională a românilor din Transilvania /De la correspondance inédite de George Pop de Băsești quant à la lutte de libération nationale des roumains de Transylvanie, pag.629-633
96 Muzeul Național, IV, 1978 Ecoul procesului Memorandumului în Bucovina / L'écho du procès de l'action „mémorandiste" en Bucovine, pag.635-638
97 Muzeul Național, IV, 1978 Arcășiile și rolul lor în promovarea conștiinței naționale / „Arcășiile" et leur rôle dans la promotion de la conscience nationale, pag.639-647
98 Muzeul Național, IV, 1978 Aspecte din opera și activitatea lui Nicolae Iorga relative la lupta pentru independență și unitate națională / Aspects de l'oeuvre et de l'activité de Nicolae Iorga concernant la lutte pour l'unité et l'indépendance nationale, pag.649-654
99 Muzeul Național, IV, 1978 Despre contribuția publicistică a lui Lucrețiu Pătrășcanu la lupta dusă de Partidul Comunist Român împotriva pericolului fascist și pentru apărarea independenței și suveranității țării în deceniul al IV-lea /, pag.653-659
100 Muzeul Național, IV, 1978 Lupta pentru independență și suveranitate națională în gîndirea și activitatea politică a dr. Petru Groza / La lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale dans la pensée et l'activité politique du dr. Petru Groza, pag.661-668
101 Muzeul Național, IV, 1978 Contribuția Organizației București a P.C.R. la lupta pentru libertăți democratice, împotriva pericolului fascist (1934-1938) /, pag.669-673
102 Muzeul Național, IV, 1978 Presa comunistă și democratică în apărarea independenței și suveranității naționale (1938-1940) / La presse communiste et démocratique à la défense de l'indépendance et la souveraineté nationale (1938—1940), pag.675-681
103 Muzeul Național, IV, 1978 Lupta pentru eliberarea României de sub dominația Germaniei hitleriste oglintită în ziarul "Graiul Liber" / La lutte pour la libération de la Roumanie de sous la domination de l'Allemagne hitlérienne reflété dans le journal „Graiul Liber", pag.683-687
104 Muzeul Național, IV, 1978 Notă, pag.689-
S-au listat 104 articole corespunzătoare