Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Metoda reconstituirii - element important de expunere muzeografică / La méthode de la reconstitution — élément important de l'exposition muséographique, pag.139-143
2
Din contribuția Mariei Rosetti în războiul pentru cucerirea independenței / Sur la contribution de Maria Rosetti dans la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.421-424
3
Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924), pag.381-384
4
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation, pag.261-265
S-au listat 4 articole corespunzătoare