Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea - Luca C. / The Romanian Principalities and Venice during the 17 th century, pag.351-355
2
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Dobrogea în izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) / Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy) / Dobruja in OTTOman Cartographic SOURCES (16th-19th CENTURIeS)/ Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy), pag.359-361
3
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Din istoria societății ortodoxe naționale a femeilor române, pag.331-332
4
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Tudor Dinu - oamenii epocii fanariote: chipuri din bisericile Țării Românești și Moldovei, București, Humanitas, colecția istorie, 2018, pag.393-396
5
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Raul Dona, Jurnalul unui medic militar 1917 – 1918, cu acuarele și desene De Niculina Delavrancea-Dona. Ediție îngrijită de Iulia Vladimirov și Viorica Milicescu, Editura Humanitas, București, 2018, pag.397-401
S-au listat 5 articole corespunzătoare