Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 25 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, III, 1976  
Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain, pag.17-22
2
 • Muzeul Național, III, 1976  
Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique, pag.31-34
3
 • Muzeul Național, III, 1976  
Orientări și perspective tematice în muzeele de istorie din Republica Socialistă România / Horisons et perspectives de recherche dans les musées d'histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.35-38
4
 • Muzeul Național, III, 1976  
Considerații referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României / Considérations sur l'échange à l'époque néolithique, sur le territoire de la Roumanie, pag.47-52
5
 • Muzeul Național, III, 1976  
Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie, pag.53-60
6
 • Muzeul Național, III, 1976  
Carul solar de la Bujoru, jud. Teleorman / Le char antique de Bujoru, dépt. de Teleorman, pag.61-72
7
 • Muzeul Național, III, 1976  
Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita, pag.73-95
8
 • Muzeul Național, III, 1976  
Contribuții la studiul cupelor cu decor în relief getice de la Popești, jud. Ilfov / Contributions à la recherche des coupes gètes à décor en relief de Popești, dépt. d'Ilfov, pag.97-100
9
 • Muzeul Național, III, 1976  
Investigații istorico-arheologice și geografico-hidrologice asupra căilor navigabile de acces în interiorul vechiului teritoriu geto-dac din Dobrogea /, pag.101-114
10
 • Muzeul Național, III, 1976  
Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia, pag.133-142
11
 • Muzeul Național, III, 1976  
Notă asupra tezaurului de monede imperiale romane descoperit la Bîrgăoani, jud. Neamț / Note sur le trésor de monnaies impériales romanes, découvert à Bîrgăoani, dépt. de Neamț, pag.143-152
12
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pag.153-158
13
 • Muzeul Național, III, 1976  
O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați ., pag.159-164
14
 • Muzeul Național, III, 1976  
Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău, pag.165-180
15
 • Muzeul Național, III, 1976  
Necropola prefeudală din sec. al IV-lea de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Ilfov / La nécropole préféodale du IV-e siècle de Sultana, la commune de Mînăstirea, dept. de Ilfov, pag.181-192
16
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare, pag.235-239
17
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel, pag.241-248
18
 • Muzeul Național, III, 1976  
Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș, pag.257-264
19
 • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles, pag.265 -268
20
 • Muzeul Național, III, 1976  
Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad, pag.279-290
21
 • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte ale circulației monetare în Moldova în sec. al XVI-lea oglindite în tezaurul de la Buhăieni / Quelques aspects de la circulation monétaire, en Moldavie, au XVI-e siècle, telle qu'elle se reflète dans le trésor de Buhăieni, pag.291-296
22
 • Muzeul Național, III, 1976  
Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains, pag.335-338
23
 • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte ale activității consililor naționale române în Baia Mare și împrejurimi (noiembrie 1918 - februarie 1919) / Quelques aspects de l'activité des Conseils Nationaux Roumains en Baia Mare et les environs (novembre 1918—février 1919), pag.449-457
24
 • Muzeul Național, III, 1976  
Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.473-478
25
 • Muzeul Național, III, 1976  
Expoziția itinerantă - formă a activității cultural-educative la Muzeul Județean Dîmbovița / L'exposition itinérante — forme d'activité culturelle-éducative du Musée départemental de Dîmbovița, pag.509-512
S-au listat 25 de articole corespunzătoare