Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 1 articol corespunzător
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) /, pag.335-339