Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie, pag.5-16
2
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cîteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului tărziu din România (topoarele-ciocan de tip Vidra) /, pag.17-30
3
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman, pag.31-61
4
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie, pag.91-100
5
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s, pag.135-143
6
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Participări romînești la tîrguri și expoziții internaționale pînă la primul război mondial / Participations roumaines aux foires et expositions internationales jusqu'à la première guerre mondiale, pag.233-239
7
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Gîndirea militară românească despre necesitatea pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în perioada interbelică /, pag.287-293
8
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Mișcarea de rezistență antifascistă din România în contextul mișcărilor similare din sud-estul Europei / Le mouvement de resistance anti-fasciste de la Roumanie dans le contexte des mouvements similaires du S.E. de l'Europe, pag.295-300
S-au listat 8 articole corespunzătoare