Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XII, 2000

ISSN:1015-0323
Anul:2000
Referință:XII, anul 2000
Descarcă fișierul:


Urmează 34 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XII, 2000 Hotărnicirea domeniului Zagaryan din comitatul Caraș (1367) / Les limites du domaine Zagaryan du comitat Caraș (1367), pag.5-25
2 Muzeul Național, XII, 2000 Cu privire la boierii din orașul de Floci în secolele XVI-XVII / About the "boyari" (landlords) from Orașul de Floci, pag.27-32
3 Muzeul Național, XII, 2000 Biserica mănăstirii Coșuna (Bucovăț) și locul ei în evoluția arhitecturii religioase din Țara Românească / L'église du monastère Coșuna (Bucovăț), pag.33-45
4 Muzeul Național, XII, 2000 Considerații privind diminuarea numărului tezaurelor monetare din Țara Românească între ultimul sfert de secol XVII și prima jumătate a secolului XVIII / Considerations regarding the diminution of the number of monetary treasures, pag.47-70
5 Muzeul Național, XII, 2000 Războaiele ruso-turce din secolul al XVIII-lea și sociewtatea românească. Semnificații politice și impact în mentalul colectiv / Les guerres russo-turques au XVIII-ème siècle et la societe roumaine, pag.71-78
6 Muzeul Național, XII, 2000 Câteva date despre descoperirea băii turcești de la Golești / Quelques dates concernant la découverte du bain turc de Golești, pag.79-82
7 Muzeul Național, XII, 2000 Aspecte social-economice și politice în documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Des aspects social-économiques et polithiques dans des documents du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.83-88
8 Muzeul Național, XII, 2000 Modernitatea lui Dinicu Golescu / La modernité de Dinicu Golescu, pag.89-96
9 Muzeul Național, XII, 2000 Câteva date despre familia Zossima / Quelques dates concernant la famille Zossima, pag.97-110
10 Muzeul Național, XII, 2000 Aaron Florian - Repere biografice / Aaron Florian- Reperes biographiques, pag.111-115
11 Muzeul Național, XII, 2000 Câteva documente inedite referitoare la activitatea unionistă din anul 1857 / Quelques documents inedits concernant l'activité unioniste pendant l'année 1857, pag.117-122
12 Muzeul Național, XII, 2000 Relațiile economice româno-franceze: aranjamentul comercial din noiembrie 1876 / Les relations économiques franco-roumains: L'arrangement de commerce du Novembre 1876, pag.123-133
13 Muzeul Național, XII, 2000 Câteva scrisori inedite ale lui Ion Bălăceanu adresate lui Gheorghe (George) Bengescu / Quelques lettres inedites de Ion/Jean/Bălăceanu adresées a George Bengescu, pag.135-141
14 Muzeul Național, XII, 2000 Negoțul ambulant în Bucureștii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX / Le commerce ambulant à Bucarest pendant la fin du XXème siècle et le commencement du XXème siècle, pag.143-150
15 Muzeul Național, XII, 2000 Buffalo Bill printre români / Buffalo Bill among romanians, pag.151-196
16 Muzeul Național, XII, 2000 Lupta românilor pentru desăvârșirea unității naționale - 1918. Ecoul în Franța / La lutte des roumains pour l'accomplissement de l'unité nationale -1918. L'écho en France., pag.197-201
17 Muzeul Național, XII, 2000 Comerțul bucureștean în anii de după Primul Război Mondial / Le commerce en Bucarest aprés la Première Guerre Mondiale, pag.203-209
18 Muzeul Național, XII, 2000 Regele Carol I și monumentele istorice / King Carol I of Romania and the historic monuments, pag.211-224
19 Muzeul Național, XII, 2000 Portrete paralele din vreme de război: Regina Maria și Colette Lahovary-Plagino, 1916-1919 / Portraits parallèles en temps de guerre: La Reine Marie et Colette Lahovary-Plagino. 1916-1919, pag.225-231
20 Muzeul Național, XII, 2000 Discursuri regale la Academia Română. Carol I / Royal speeches at the Romanian Academy Charles I, pag.233-241
21 Muzeul Național, XII, 2000 Maria Baiulescu - O brașoveancă în anturajul reginei Maria. Considerații pe marginea unui fond de corespondență inedit / Mary Baiulescu - A woman-writer from Brașov in the Queen's Mary company, pag.243-248
22 Muzeul Național, XII, 2000 Vizita regelui Ferdinand și a reginei Maroa în Marea Britanie, 12-15 mai 1924 / La visite du Roi Ferdinand et de la Reine Marie en Grande Bretagne. 12-15 Mai 1924, pag.249-254
23 Muzeul Național, XII, 2000 Tezaurul României la Moscova / Le Trésor de la Roumanie a Moscou, pag.255-262
24 Muzeul Național, XII, 2000 Presa comunității germane din România, 1919-1930 / La presse de la communauté allemande de Roumanie, 1919-1930, pag.263-271
25 Muzeul Național, XII, 2000 Competiții sportive la Sinaia și în împrejurimile sale / Competitions sportives a Sinaia et ses environs, pag.273-278
26 Muzeul Național, XII, 2000 Cronica ilustrată a vieții familiei regale extrasă din "Ilustrațiunea Română" / La chronique illustrée de la vie de la famille royale extraite de "Ilustratiunea română", pag.279-283
27 Muzeul Național, XII, 2000 Despre starea economică a României în anul Marii Uniri: Impactul ocupației străine. Mărturii externe / Sur l`état économique de la Roumanie pendant l' année de la Grande Union: L'impact de l' occupation, pag.285-298
28 Muzeul Național, XII, 2000 O reuniune diplomatică prelungită pe plaiuri argeșene / Une réunion diplomatique prolongée dans le département de Argeș, pag.299-305
29 Muzeul Național, XII, 2000 Însemnări despre Ion Inculeț / Notices concernant Ion Inculeț, pag.307-316
30 Muzeul Național, XII, 2000 Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Ioan Iordănescu / Contributions to the knowledge concerning the activity of the sculptor Ioan Iordănescu, pag.317-355
31 Muzeul Național, XII, 2000 Maria Mișu Pop - reprezentantă a mișcării feministe românești în perioada interbelică / Maria Mișu Pop - représentante du mouvement féministe roumain pendant l a période d'entre-guerres, pag.357-364
32 Muzeul Național, XII, 2000 Semnalarea principalelor colecții existente în patrimoniul M.N.I.R. care ilustrează problematica sanitară. 1920-1940 / Une mention des principales collections du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.365-374
33 Muzeul Național, XII, 2000 Aspecte privind participarea aviației române de vînătoare și bombardament în bătălia de la Stalingrad / Aspects concernant la participation de l'aviation roumaine de chasse et bombardament dans la bataille de Stalingrad, pag.375-381
34 Muzeul Național, XII, 2000 Legislația în domeniul cultural adoptată de parlamentul "ales" la 19 noiembrie 1946, pag.383-397
S-au listat 34 de articole corespunzătoare