Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz, pag.417- 422
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza, pag.403-405
S-au listat 2 articole corespunzătoare