Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 3 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Restaurarea unui pergament aplicând principiul minimei intervenții / The restoration of a parchment based on the principie of minimum intervention, pag.311-314
2
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Restaurare-conservare evanghelia din 1693, din colecția Muzeului Național de Istorie a României, pag.325-330
3
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Restaurarea - conservarea cazaniei lui Varlaam, din colecția carte veche a Muzeului Național De Istorie A României, pag.355-368
S-au listat 3 articole corespunzătoare