Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Concepția tematică și tehnica muzeală în realizarea Muzeului de Istorie a Republicii Socialiste România / Conception thématique et technique muséographique de la réalisation du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.131- 134
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Organizarea colecției de medalii și plachete în cadrul expoziției de bază a Muzeului de Istorie a R.S. România / La collection de médailles et de plaquettes de l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.559-561
3
Lucrețiu Pătrașcanu despre rolul revoluției în istoria poporului român / Lucrețiu Pătrășcanu sur le rôle de la révolution dans l'histoire du peuple roumain, pag.439-444
4
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Alexandru C. Golescu și unirea tururor eomânilor, în lumina unore scrisori inedite, din primăvara anului 1848, pag.15-22
5
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Date noi despre Grigore Bengescu II, în lumina unor scrisori inedite, care l-au fost adresate de către personalități ale culturii românești și străine / News dates about Bengescu Grigore II, in the lights of the ineditt letters, pag.61-68
S-au listat 5 articole corespunzătoare