Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism, pag.81- 94
2
Viața științifică și manifestări cultural educative: 8 mai 1972 - 31 decembrie 1973 / Vie scientifique et manifestations culturelles- éducatives : 8 mai 1972—31 décembre 1973, pag.301-308
3
Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles, pag.423-425
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Teze și ipoteze privind perioada prefeudală / Thèses et hypothèses concernant la période preféodale, pag.205-214
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Observarea directă în cercetarea muzeografică cultural-educativă / L'observation directe dans les recherches de muséographie qui se proposent des buts culturels-éducatifs, pag.497- 500
S-au listat 5 articole corespunzătoare