Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Probleme de artă provincială (I) Edicule funerare din Dacia / Problèmes d'art provincial romain (I). Edicules funéraires de Dacie, pag.13 - 22
2
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la iconografia eroului cavaler în arta daco-romană / Contributions à l'iconographie de l'héros chevalier dans l'art daco-romain, pag.75-81
S-au listat 2 articole corespunzătoare