Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century, pag.87-95
2
Un album al oștirii de la finele secolului al XIX-lea - necunoscut /album of the army from the end of the 19th century - unpublished, pag.117-126
3
Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution., pag.43-48
4
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Igiena corporală și igiena vestimentară a societății urbane românești în secolul al XIX-lea / The 19th century romanian urban society’s body and clothes hygiene, pag.199-221
5
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries, pag.83-104
6
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Heraldica de stat pe teritoriul românesc în perioada 1821-1859 reflectată în patrimoniul M.N.I.R. / State heraldry on the romanian territory between 1821-1859. General considerations. Items from the patrimony of the National Museum of Romanian History, pag.105-120
7
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad, pag.133-152
8
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855, pag.75-84
9
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Iluminatul mesei în secolul al XIX-Zea. Sfeșnice și candelabre din patrimoniul MNIR / Table lighting in the 19th century. Candlesticks and chandeliers from the collection of the National History Museum of Romania, pag.79-90
10
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Scrisori către mama. Contribuții la genealogia familiei Bengescu, pag.59-69
11
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Boierul moldovean Petrache Sturza, pag.47-53
12
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Despre tentativa de sinucidere în Țara Românească, în prima parte a secolului al XIX-lea, pe baza unor documente din fondul arhivistic „Vornicia temnițelor”, pag.71-79
13
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie. Prescurtare. O traducere de secol XIX din retorul grec Libanius / The morose man from Livanie’s meditations. Abridgement. A 19th century Romanian translation from the Greek rhetor Libanius, pag.21-32
S-au listat 13 articole corespunzătoare