Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia, pag.247- 258
2
Vechimea orașului Baia / L'ancienneté de la ville Baia, pag.365-379
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia, pag.133-142
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pag.153-158
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău, pag.165-180
6
Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire, pag.133-136
7
Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine, pag.85-90
8
Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site, pag.123-130
9
Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand, pag.155-166
10
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman, pag.31-61
S-au listat 10 articole corespunzătoare