Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, III, 1976  
O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați ., pag.159-164
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău, pag.165-180
3
Despre unele formațiuni teritoriale ale dacilor liberi de la est de Carpați (sec. II-III e.n) / Formations territoriales des Daces libres à l'est des Carpathes aux II—IIIe siècles de n.è, pag.103-108
4
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie, pag.69-73
5
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Bronzuri romane din colecția Mihai Sutzu / Bronzes romains de la collection Mihai Soutzo, pag.83-90
6
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie, pag.91-100
S-au listat 6 articole corespunzătoare