Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Activitatea Regionalei P.C.R. Banat pentru organizarea mișcării de rezistență antifascistă, 1940-1944 / L'activité de l'Organisation Régionale du Parti Communiste Roumain de Banat pour l'organisation du mouvement de résistance antifasciste, 1940—1944, pag.121- 127
2
Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie, pag.533-536
3
Contribuția Organizației București a P.C.R. la lupta pentru libertăți democratice, împotriva pericolului fascist (1934-1938) /, pag.669-673
4
Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român / Quelques aspects concernant la lutte des Roumains de l'ancien comté de Mures-Turda, pour l'achèvement de l'État national unitaire roumain, pag.287-293
5
Lupta maselor muncitoare din jud. Prahova conduse de P.C.R. împotriva fascismului și a pericolului de război, pentru drepturi și libertăți democratice, între anii 1938-1940 /, pag.391-396
6
Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) /, pag.407-411
7
Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940, pag.107-112
8
Intelectualitatea progresistă în lupta condusă de Partidul Comunist Român în anul 1939 pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării /, pag.429-432
9
Contribuții privind lupta țărănimii transilvănene împotriva exploatării și fascismului pentru apărarea idependenței și integrității patriei, 1938-1940, pag.433-438
S-au listat 9 articole corespunzătoare