Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj /, pag.475-484
2
Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie, pag.407-412
3
Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești privind lupta de eliberare națională a românilor din Transilvania /De la correspondance inédite de George Pop de Băsești quant à la lutte de libération nationale des roumains de Transylvanie, pag.629-633
4
Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles, pag.75-84
5
Evoluția ideii de independență la românii dobrogeni între revoluția condusă de Tudor Vladimirescu și războiul pentru neatîrnarea neamului (1821-1977) /, pag.219-225
6
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) /, pag.205-210
7
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Atitudinea umanitară a românilor față de populația evreiască din țara noastră în anii 1940-1944 și semnificația sa / L'attitude humanitaire des Roumains envers la population juive de notre pays pendant les années 1940—1944 et sa signification, pag.301-307
S-au listat 7 articole corespunzătoare