Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Mărturii referitoare la asasinarea savantului Nicolae Iorga, în timpul terorii legionare din zilele de 26-27 noiembrie 1940, existente la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România /, pag.167- 172
2
Aspecte din opera și activitatea lui Nicolae Iorga relative la lupta pentru independență și unitate națională / Aspects de l'oeuvre et de l'activité de Nicolae Iorga concernant la lutte pour l'unité et l'indépendance nationale, pag.649-654
3
De la "romaniile populare" la România / Des „roumanies populaires" à la Roumanie, pag.43-46
4
Nicolae Iorga - militant neobosit pentru înfăptuirea idealului unității naționale (1916-1918) / Nicolae Iorga — militant sans repos pour l'accomplissement de l'unité nationale 1916—1918, pag.315-319
5
Nicolae Iorga și Gheorghe I. Brătianu, două conștiințe istorice în acțiune politică / Nicolae Iorga und Gheorghe I. Brătianu. politische handlung zweier historiker., pag.199-210
6
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Nicolae Iorga și arhivele 1871-1940 / Nicolae Iorga and the archives 1871 -1940, pag.338-345
S-au listat 6 articole corespunzătoare