Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Activitatea Regionalei P.C.R. Banat pentru organizarea mișcării de rezistență antifascistă, 1940-1944 / L'activité de l'Organisation Régionale du Parti Communiste Roumain de Banat pour l'organisation du mouvement de résistance antifasciste, 1940—1944, pag.121- 127
2
Unele aspecte privind prezența teutonilor în Banat (1429-1432) / Quelques aspects concernant la présence des teutons en Banat (1429—1432), pag.381-386
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles, pag.265 -268
4
Banatul - prezență activă în lupta pentru făurirea statului național unitar român / Le Banat — facteur actif dans la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.295-299
5
Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854, pag.231-234
6
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Presa comunității germane din România, 1919-1930 / La presse de la communauté allemande de Roumanie, 1919-1930, pag.263-271
7
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Populații atestate în Banat în secolele IX-XII surse istorice și problemele arheologice / Populations attestées dans le banat aux IX-XII siècles sources historiques et problèmes archéologiques, pag.17-38
S-au listat 7 articole corespunzătoare