Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 50 de articole din totalul de 57 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Războiul de independență în presa vremii / La guerre de l'indépendance dans la presse de l'époque, pag.45-50
2
De la Plevna pînă sub zidurile Madridului - același fir de sînge vărsat pentru cauza dreaptă a independenței / De Plevna jusque sous les murs de Madrid — un seul fil de sang versé pour la cause juste de l'indépendance, pag.51-56
3
România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état, pag.57-67
4
Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance, pag.203-206
5
Eroismul ostașilor români în luptele de la Vidin / L'héroïsme des soldats roumains dans les combats de Vidin, pag.207- 210
6
Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque, pag.211-214
7
Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.215-223
8
Un episod al războiului pentru independență ilustrat în Muzeul Brăilei /Un épisode de la guerre d'indépendance de 1877—1878 illustre dans le Musée de Brăila, pag.225-229
9
Activitatea de informații și contrainformații în timpul războiului de independență / Aspects de l'activité d'informations et contre-informations pendant la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.239-246
10
Aportul pompierilor-artileriști la războiul pentru independență / Des aspects concernant la participation des pompiers-artilleurs à la guerre d'indépendance, pag.247-251
11
Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița, pag.253-257
12
Acțiuni militare în zona Olteniei la începutul războiului de independență / Des actions militaires dans la région d'Olténie au commencement de la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.259-262
13
Socialiști în cadrul armatei române în războiul de independență (1877-1878) / Les socialistes dans le cadre de l'armée roumaine dans la guerre pour l'indépendance nationale (1877—1878), pag.263-267
14
Figuri de eroi botoșăneni ai războiului pentru independență / Figures des héros de Botoșani de la guerre pour l'indépendence, pag.269-274
15
Informații din arhivele străine referitoare la aportul României la războiul din 1977-1878 / L'apport de la Roumanie à la guerre de 1877—1878, informations des archives étrangères, pag.281-285
16
Diplomația franceză și italiană despre unele aspecte ale războiului de independență /La diplomatie française et italienne sur quelques aspects de la guerre de l'indépendance, pag.287-292
17
Mănăstirea Sinaia - locul de emitere a unor acte importante ale războiului de independență / Le Monastère de Sinaia — le lieu ou sont émis d'importants documents de la guerre d'indépendance, pag.293-295
18
Intelectualitatea românească în războiul pentru independență / Les intellectuels roumains pendant la guerre pour l'indépendance, pag.299-304
19
Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance, pag.305-311
20
Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance, pag.313-317
21
Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance, pag.319-323
22
Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.325-331
23
Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.333-339
24
Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance, pag.341-344
25
Starea de spirit a Galaților în anii războiului pentru cucerirea independenței României / L'état d'esprit des habitants de la ville de Galatzi au temps de la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.345-348
26
Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance, pag.349-352
27
Contribuția materială a prahovenilor la cucerirea independenței României / La contribution matérielle des habitants du dép. de Prahova à la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.353-358
28
Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance, pag.359-363
29
Unele aspecte privind asistența sanitară în timpul războiului de independență / Certains aspects concernant l'assistance sanitaire pèndant la guerre d'indépendance, pag.365-368
30
Date despre fostul județ Vlașca în timpul războiului pentru independență / Dates sur l'ex-département de Vlașca au temps de la guerre d'indépendance, pag.369-373
31
Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance, pag.375-381
32
Contribuția maselor populare argeșene la susținerea războiului de independență / La contribution des masses populaires d'Argeș pour soutenir la guerre d'indépendance, pag.383-386
33
Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance, pag.387-392
34
Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures, pag.393-397
35
Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.399-406
36
Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie, pag.407-412
37
Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877, pag.413-415
38
Ecoul războiului de independență din 1877-1878 în Lugoj / L'écho de la guerre d'indépendance de 1877—1878 dans la ville de Lugoj, pag.417-420
39
Din contribuția Mariei Rosetti în războiul pentru cucerirea independenței / Sur la contribution de Maria Rosetti dans la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.421-424
40
Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.425-429
41
Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance, pag.431-433
42
Prima monografie consacrată războiului de independență a României / La première monographie sur la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.437-442
43
Contribuții etnologice la studiul pentru independență / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre de l'indépendance, pag.443-459
44
Muzica lui 1877 în colecțiile Bibliotecii Centrale de Stat / L'année 1877 dans les collections musicales de la Bibliothèque Centrale d'Etat, pag.461-466
45
Poziții ale publicisticii românești în timpul războiului de independență / Positions des publications roumaines pendant la guerre d'indépendance, pag.467-476
46
Lupta românilor pentru independență oglindită în presa și publicistica străină / La lutte des roumains pour leur indépendance, reflétée dans la presse et la littérature européenne, pag.477-482
47
Pictorii participanți oficiali la războiul de independență, martori ai istoriei / Des peintres participants officiels à la guerre de l'indépendance „témoins de l'histoire", pag.483-490
48
Ecoul războiului pentru independență în literatura populară / L'écho de la guerre pour l'indépendance dans la literature populaire, pag.497-502
49
Poezia românească din anii 1877-1878 în slujba războiului de independență / La poésie roumaine des années 1877—1878 au service de la guerre d'indépendance, pag.503-511
50
O cronică a războiului pentru independență scrisă în primăvara anului 1878 / Une chronique de la guerre pour l'indépendance écrite dans le printemps de l'année 1878, pag.513-518
S-au listat 50 de articole din totalul de 57 corespunzătoare