Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 16 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle., pag.15-21
2
Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836., pag.23-26
3
Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution., pag.43-48
4
Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires., pag.55-58
5
Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878., pag.59-84
6
Vlașca 1907. Țăranii au fost instigați la răscoală / Vlașca 1907. Les paysans ont été instigués à la revolte., pag.123-130
7
Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris., pag.131-138
8
Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia, pag.161-168
9
România și succesiunea la tronul Greciei din toamna anului 1922 / La Roumanie et la succeston au throne de la Grèce en automne de l'année 1922., pag.183-189
10
Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș., pag.211-219
11
Informații inedite referitoare la mișcarea liberală dîmbovițeană /Informations inédites concernant le mouvement liberal dans le departament de Dâmbovița, pag.221-229
12
Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani /, pag.231-337
13
Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor / Contradictory aspects of P.P.Panaitescu's works. Slavonism in the cultural history of Roumanians, pag.275-288
14
Note privind legislația protejării patrimoniului cultural mobil din România, în perioada 1946-1989 / Notes concerning the movable cultural heritage legislation in Romania (1946-1989), pag.289-305
15
Reglementări în domeniul protecției patrimoniului cultural mobil - tradiții legislative și perspective pentru România / Réglementation concernant la protection du patrimoine culturel mobilier. Traditions législatives et perspectives pour la Roumanie., pag.307-314
16
Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.321-326
S-au listat 16 articole corespunzătoare