Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 14 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836., pag.23-26
2
Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution., pag.43-48
3
Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires., pag.55-58
4
Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878., pag.59-84
5
Vlașca 1907. Țăranii au fost instigați la răscoală / Vlașca 1907. Les paysans ont été instigués à la revolte., pag.123-130
6
Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris., pag.131-138
7
Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia, pag.161-168
8
Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș., pag.211-219
9
Informații inedite referitoare la mișcarea liberală dîmbovițeană /Informations inédites concernant le mouvement liberal dans le departament de Dâmbovița, pag.221-229
10
Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani /, pag.231-337
11
Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor / Contradictory aspects of P.P.Panaitescu's works. Slavonism in the cultural history of Roumanians, pag.275-288
12
Note privind legislația protejării patrimoniului cultural mobil din România, în perioada 1946-1989 / Notes concerning the movable cultural heritage legislation in Romania (1946-1989), pag.289-305
13
Reglementări în domeniul protecției patrimoniului cultural mobil - tradiții legislative și perspective pentru România / Réglementation concernant la protection du patrimoine culturel mobilier. Traditions législatives et perspectives pour la Roumanie., pag.307-314
14
Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.321-326
S-au listat 14 articole corespunzătoare