Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza /, pag.95 -103
2
Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union, pag.267- 270
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza, pag.403-405
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați, pag.407-414
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza, pag.421-426
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) /, pag.529-537
7
Premisele externe ale abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza/Les prémisses extérieures de l'abdication du prince Alexandru loan Cuza, pag.47-79
8
  • Muzeul Național, XXI, 2009  
Aspecte privind organizarea armatei române în anii 1862-1866 / Aspects regarding the organization of the Romanian army during 1862-1866, pag.85-91
S-au listat 8 articole corespunzătoare