Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
O nouă metodă de dublare cu ceară și colofoniu / Une méthode nouvelle de doublage avec cire et colophone, pag.551-555
2
Restaurarea unui jilț domnesc din 1767 / La restauration d'une chaise princière de 1767, pag.569-576
3
Contribuții ale laboratorului de restaurarea textilelor la cercetarea științifică (identificări, datări, atribuiri ale țesăturilor vechi de artă) /, pag.577- 581
4
Metode moderne de analize fizico-chimice folosite în procesul restaurării / Des méthodes modernes d'analyses phisico-chimiques employées dans le processus de la restauration, pag.587- 590
5
O scurtă notă biografică păstrată sub straturile de repictări ale unui tablou de Frans Pourbus / Courte note biographique maintenue sous les couches de repeint d'un tableau de Frans Pourbus, pag.591-596
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Contribuții la restaurarea pieselor paleofaunistice / Contributions à la restauration des pièces paléofaunistiques, pag.525-528
7
  • Muzeul Național, III, 1976  
Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) /, pag.529-537
8
  • Muzeul Național, III, 1976  
Radiografia obiectelor muzeale din lemn în restaurarea și conservarea valorilor muzeale / La radiographie des objets en bois dans le restauration et la conservation des valeurs des musées, pag.539-552
9
  • Muzeul Național, III, 1976  
Restaurarea unei carți tipărite în sec. al XVI-lea / La restauration d'un livre imprimé au XVI-e siècle, pag.553-558
10
  • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Restaurarea unui pergament aplicând principiul minimei intervenții / The restoration of a parchment based on the principie of minimum intervention, pag.311-314
S-au listat 10 articole corespunzătoare