Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 11 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Agricultura la est și sud de Carpați în sec. IX-XIV (I) / L'agriculture à l'est et au sud des Carpates pendant les IXe—XIVe siècles (I), pag.35 - 55
2
Privire asupra fortificațiilor Moldovei în sec. XIV-XVI / Considérations sur les fortifications de Moldavie aux XIVe —XVIe siècles, pag.63 - 80
3
Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S., pag.237- 245
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain, pag.17-22
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie, pag.53-60
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte ale circulației monetare în Moldova în sec. al XVI-lea oglindite în tezaurul de la Buhăieni / Quelques aspects de la circulation monétaire, en Moldavie, au XVI-e siècle, telle qu'elle se reflète dans le trésor de Buhăieni, pag.291-296
7
Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei între sec. al IX-lea și prima jumătate a sec. al XIV-lea /, pag.147-158
8
Cîteva principii ale organizării de stat în presa postpașoptistă din Moldova / Principes de l'organisation de l'état dans la presse moldave après la révolution de 1848, pag.225-230
9
Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica /, pag.231-235
10
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană descoperită în sudul roman al Moldovei / Aigle en bronze, un nouveau emblème militaire romain découvert au Sud romain de la Moldavie, pag.63-68
11
  • Muzeul Național, XXIII, 2011  
Expediția lui Suleyman Magnificul asupra Moldovei - 1538, pag.21-27
S-au listat 11 articole corespunzătoare